VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret:

 

Ansvarsfraskrivelse

Formålet med dette netsted er at dele vore interesser med ligesindede. Det tilstræbes, at oplysningerne er ajourførte og korrekte. Eventuelle påviste fejl søges rettet.

Vi påtager os imidlertid intet ansvar for oplysningerne på dette netsted. Oplysningerne:

Vi påtager sig intet ansvar for problemer, der måtte opstå som følge af brugen af dette netsted eller andre tilknyttede eksterne netsteder.

 

 

Meddelelse om ophavsret

© Hedvig og Gert Rasmussen, 1998-2017.

Gengivelse af tekst er tilladt med kildeangivelse, hvis ikke andet er anført.

Til gengivelse eller brug af multimediesekvenser (lyd, billeder, programmel osv.), bedes De henvende Dem hos os: Hedvig og Gert Rasmussen.