Hvad: Mindesten

Hvor: Garmostræet, Lom

Sådan kommer du frem: I Otta kører du fra E6 i retning mod Lom ad rv.15. Et stykke efter Våga og ca 15 kilometer før Lom ligger Knut Hamsuns fødehjem Garmotræet på venstre side godt afmærket.

Billedhuggeren Wilhelm Rasmussen har lavet denne flotte 9 meter høje bauta, med et indhugget relief, der blev indviet i 1960.

Uddrag af et brev til Redaktør Torp: "Larvik, 17. Decbr. 1917. Hr. Redaktør Torp. Jo det er rigtig nok, at jeg er Gudbrandsdøl. Naturligvis kan det være ligegyldig, syv Stæder strides ikke om mit Fødested: men naturligvis kan det ogsaa være fastslaat. Spørsmaalet vil engang bli aktuelt i næste Jobbeperiode, naar det blir en Statue av mig - og hvor skal vi da sætte mig! Min Mor var fra Garmostræet i Lom og min Far fra Skultbakken paa Vaagaa. Mine forældre flyttet ret som det var fra det ene Prestegæld til det andre , saa blev jeg tilfældig født paa Lom, altsaa er jeg vidnefast Gudbrandsdøl. Og siden flyttet mine forældre nordover helt til Salten. Man har gjort mig til Nordlænding. Det har jeg intet imot, det er godt det ogsaa . Men jeg er hverken født, døpt, konfirmeret eller gift i Nordland . Men jeg var i Nordland i mange Aar i min Barndom og nu igjen som aldrende Mand . Mit Hjem var kav gudbrandsdalsk. Vi Børn lærte jo Saltværingsdialekten til Fuldkommenhed, men hjemme i Huset talte vi aldrig andet end Gudbrandsdalsk, det var vort Morsmaal. Det er vist rigtig nok det ogsaa at mit Sprog er grundlagt paa Dølemaal.Deres Ærbødige Knut Hamsun."


© Kirsten Hedvig Rasmussen www.hamsun.at