Hvad: Gade opkaldt efter Knut Hamsun

Hvor: Knut Hamsuns Vei, 8294 Hamarøy

Sådan kommer du frem: Vejen går fra rv.81 mellem Presteid og Oppeid, lige i centrum af Hamarøy Kommune

Hvordan er skiltet dog kommet til at se sådan ud? Her hjælper vist kun en stærk mand eller et nyt skilt.

Her har der rigtig været liv i Hamsun da han den 12 december 1911 skrev dette brev:

"Herrer Berg & Co. Jeg ønsker ikke at kjøpe mere Spiker nu, jeg ønsker bare at faa tilsendt den Spiker jeg havde betalt. Hadde De kartert Spikerpakken den første Gang saa vilde jeg faat den. De vil vist ved et Brevkort til Ekspeditøren her faa Pakken tilbake. - De burde forresten tilholde Deres Skrivehjelp ikke Gang paa Gang at forvanske mit Navn. det er ikke mig som er Gaarden Hamsund, jeg har mit eget lille Navn som jo ikke skulde være helt ukendt. Ærbødigst Knut Hamsun."


© Kirsten Hedvig Rasmussen www.hamsun.at