Hvad: Det tidligere Frydenlunds hotell og skysstasjon

Hvor: 2910 Aurdal

Sådan kommer du frem: Du kører på E16 mod Fagernes. I Aurdal drejer Du ved kirken ad fv220 Vestringslinna og derefter 1. vej til venstre mod Valdresklinikken. Vejen hedder Raskebakken, men der er nok ikke et gadeskilt. Drej ind ad første indkørsel og Du holder foran Skysstasjonen.

Frydenlund er en smuk klassisk skysstasjon og gæstgiveri. Den nuværende bygning er fra omkring 1860 og ombygget omkring 1900 i sveitserstil. Knut Hamsun boede her første gang i 1884-1886 og kom senere flere gange tilbage til Aurdal. Et livslangt venskab knyttede han til sønnen i huset Erik Frydenlund. Knut Hamsun sendte også sine 2 sønner Tore og Arild til Aurdal for at pleje helbredet i den friske fjeldluft og for at gå i skole et stykke tid. Stiftelsen Frydenlund tager i dag hånd om bygningen og man har bl.a. indrettet et Hamsun rom, et permanent minimuseum i en af skysstationens små gæsterom. Museet blev festlig indviet af Knut Hamsuns barnebarn Leif Hamsun den 22. august 2009.

Som en ekstra perle er det lykkedes at skaffe Nina Sundbyes smukke statue Victoria til stedet. Knut Hamsun skrev dele af sin roman Victoria mens han boede i Aurdal i et pensionat, som i dag er privat. Den 21. august 2010 blev statuen afsløret af Leif Hamsun under et vellykket og vel besøgt arrangement.

Frydenlund skysstasjon har ikke faste åbningstiderr, men se Stiftelsen Frydenlunds nettsted www.frydenlund-aurdal.no med en aktivitetskalender. Kan Du ikke besøge stedet under et arrangement, så se endelig stedet udefra (husk også at se den smukke bagside af huset) eller kontakt Stiftelsen Frydenlund

Hamsun skriver til Erik fra Lillesand i juni 1890: Kære Erik! Hvordan synes du om "Sult" Fæl, vel? Jeg har havnet her foreløbig, ialfald for 1 Maaned. Hvortil du altsaa vil sende mig et Brevkort. Hils Johanne 16 Gange. Spørg hende, om hun synes jeg er fæl? Din Knut H. Det kan gærne hænde, jeg slænger op engang i Sommer for en Uges Tid.


Bag dette vindue skrev Knut Hamsun romanen Victoria.


© Kirsten Hedvig Rasmussen www.hamsun.at