Mine Hamsun kuriositeter: Knut Hamsun

For at se flere kuriositeter klik på følgende sider:

Hamsuns egen skrift Marie Hamsun Den øvrige Hamsun familie Kunst Diverse Det allernyeste


Et visitkort indklæbet i en tysk biografi om Knut Hamsun. En fryd hver gang jeg finder noget med Hamsuns skrift! Denne gang i et antikvariat i Freiburg.


Atter et eksempel på folks glæde ved at modtage et brev fra Knut Hamsun. Konvolutten bliver limet ind i modtagerens eksemplar af Pan fra 1913 og man tilføjer stolt: Hamsuns Haandskrift. Bogen fandt jeg i et antikvariat i København.


Cai M. Woel, forfatter og forlægger: Hamsun havde åbenbart læst en af hans bøger og syntes godt om den. Året efter, 1929, skrev Woel en bog om Hamsun, som hedder "Landstrygeren på Jorden". I 1959 skrev Cai Woel til Hamsuns 100års dag blandt andet: "Han er ikke blot Norges største digter, men også Nordens - ja, en verdensdigter på linie med Dostojevskij og Tolstoj, Dickens og Goethe".


Er dette ikke typisk Hamsunsk? Vi er i 1903 og når vi betænker hvilke "uskrevne" perler han derefter fik til! Bogen er en førsteudgave af I Æventyrland.

Denn perle af en bog befinder sig nu i Hamsunsentret på Hamarøy.


Er dette ikke et herligt eksempel på Hamsuns velkendte stil? Hvem har dog samlet stumperne op af papirkurven? Tak til vedkommende! Og ved siden af pladen, som blev sendt retur - dog næppe netop dette eksemplar. Her har Knut Hamsun selv indtalt dit digt "Bjørnsons Død", men indspilninen blev plaget af så mange tekniske vanskeligheder at Hamsun blev nok så fortørnet og ikke ville kendes ved pladen.

Brevet befinder sig nu i Hamsunsentret på Hamarøy, pladen har jeg stadig i min samling.


Hvad er dog dette? Et brevkort fra Marie og Knut Hamsun - og så er der en person, som har fundet frimærket vigtigst og revet det af kortet! Helligbrøde!
Kortet er til svigersønnen Schneider Edenkoben i anledning af fejringen af Tores og Lisbeths bryllup og underskrevet af både Marie og Knut.

Postkortet befinder sig nu i Hamsunsenteret på Hamarøy.


"Ths. Hoftyes gt. 64a Oslo. 22 decbr.1948. Kjære Knut Hamsun, Man hugger de store trær i skogen - Dem burde man ha spart. Trods alt - God jul og godt nytår Hilsen Deres Bj. Woll"

"Synes at være en dristig Mand, med Navn og Adresse. Tak ham for hans venlige Hilsen.Si at jeg ser saa daarlig."


Et visitkort med Knut Hamsuns tak til Hr. Kildal for "venlig ihukommelse" og en syrlig kommentar til USA's omtale af "Konerne" og hans andre "Koner". Vi kendender Hamsuns stil!

Visitkortet er givet som gave til Arkitekt Steven Holl 4 august 2009Tre forskellige breve fra Knut Hamsun til sønnen Tore fra 1946, 1948 og 1949. En særdeles vanskelig og ond tid at komme igennem, både følelsesmæssigt og med svigtende helbred. Uanset hvad man måtte synes om Knut Hamsun og hans holdninger er disse breve fra hans sidste tid mennskeligt gribende.

Brevet fra 1948 befinder sig nu i Hamsunsentret på Hamarøy


Hr. Direktør Altmann var åbenbart så begejstret over at modtage Hamsuns "Nach Jahr und Tag" med hilsen, at han oven i købet klippede indpakningspapiret med adressen ud. Senere har bogen atter fundet tilbage til Oslo ad ukendte veje hvor jeg fandt den i et antikvariat. Bogen kan nu ses udstillet på Hurtigruteskibet "Midnatsol" i deres Hamsunsalong.


En førsteudgave af Kratskog med hilsen: "Til Vilhelm Dybwad fra KH".

Den befinder sig nu i samlingen på Hamsunsenteret.


Det havde været morsomt at vide, hvilken "Elskværdighed" Knut Hamsun her takker for på bagsiden af sit visitkort.


Håndskrevet telegram til Presseklubbens Finlandsaften, formodentlig skrevet januar 1940 da der var stor aktivitet i Norge for at samle penge til Finlands krig mod Rusland.


I Æventyrland i fortryk


På omslaget har Knut Hamsun selv skrevet titel og forfatter med blæk.


På titelbladet har han skrevet: "Fru Erika Nissen fra Deres ærbødige Knut Hamsun". Takket være Professor Næss´ udgivelse af Hamsun breve ved vi at pianistinden Erika Nissen var meget betaget af Knut Hamsun og at de korresponderede sammen. Erika Nissen dør i 1903.


Omslaget selv er et afrevet ark papir med en usigneret blyantstegning af en vindmølle. Skitse fra Hamsuns egen hånd? Ja, hvorfor ikke, han forsøgte sig jo også med dygtighed som billedkunstner. Legetøjet var velkendt af Hamsun, han beskriver det selv: "Til Smaagutterne i Nabogaarden gjør jeg en Luftkværn som gaar med Vind. Den skrangler saa bra og gjør Surr, jeg husker fra min Barndom at denne Indretning blev kaldt med et Onomatopoietikon: Vindperre." (Den sidste Glæde 1912).
Tore Hamsun fortæller om sin far: "Han var selv ganske god til å tegne. (All ombygging på Nørholm foregikk efter hans nøyaktige tegninger. Detaljer, treskurd over dører og vinduer, søyler og profiler, alt ble laget efter han utkast.) ..... Kom jeg av og til uventet inn i atelieret mitt, hendte det at jeg overrasket min far foran staffeliet, ivrig opptatt med å forbedre det bilde jeg hadde under arbeid. De vet, da var jeg ikke absolutt begeistret" (Hamsun i Madrid 1990).


Erika Nissen har også sikret sig et eksemplar af "Ved Rigets Port", og skrevet sit navn i bogen.

Begge bøgerne befinder sig nu på Hamsunsenteret.


Hamsun som tegner.

Er dette selvportræt ikke herligt? Tegnet til sin 50 års fødselsdag i 1909. (Lånt fra Knut Hamsun: Brev til Marie. Gyldendal 1970)


Signeret foto.

"To Rev.Cornelius Greenway with thanks for greetings. Nørholm, 14/8.29 Yours respectfully Knut Hamsun."
Spørg om man kan være heldig! Pastor Greenway levede fra 1896 eller 1898 til 1968, var Unitarpræst bl.a. ved Unitarianchurch Taunton, Massechusetts og All Souls Universalist Church, Brooklyn N.Y. og en lidenskabelig autografsamler. Han har sikkert skrevet til Hamsun i anledningen af 70 års dagen og bedt om billede og autograf. Fotoet (18 x 28 cm) er fundet i et antikvariat i Los Angeles.


Foto med dedikation (visitkort)

Til Erik Holm I Ærbødighed fra Knut Hamsun 1890. Erich Holm er iflg udgiveren af Hamsuns breve, Harald Næss, et pseudonym for Mathilde Prager (1844-95) østrisk litteraturkritiker og oversætter af skandinaviske forfattere. Det undrede mig også, at et foto med norsk dedikation til en mand(!) med et nordisk navn var til salg i et antikvariat i Wien. Fotoet er monteret på karton (6 x 10 cm) fra Kgl.Hoffotograf E. Hohlenberg, København.


Signeret portræt.

"Nørholm, 22/3-31 Knut Hamsun". Billedet er ikke et foto, men klippet ud af et blad og monteret til lejligheden på karton (17 x 21 cm), men fra hvilket blad og hvem er billedet blevet givet til?


August med tysk hilsen

"Mit herzlichem Dank für alles! Knut Hamsun. Berlin 27-6-43." hjertelig tak for alt har Knut Hamsun skrevet med blæk i denne tyske udgave af August fra 1942. Hvem denne hilsen er til vides ikke, men datoen er interessant: Det er nemlig dagen efter at Knut Hamsun havde sit berømte møde med Hitler. Var hilsenen mon til en af nazi koryfæerne, til en chauffør, tolk eller stuepige?

Bogen befinder sig nu i Hamsunsentret på Hamarøy


Victoria und Schwärmer

Desværre har Knut Hamsun ikke dateret sin hilsen i denne tyske udgave af Victoria og Sværmere fra 1936, men indklæbet er en tysk avisartikel fra 24.06.1943.


Markens Grøde

Ikke en førsteudgave og heller ikke en særlig pæn udgave. Hvad specielt er der her? Nemlig, Knut Hamsuns egen hilsen dateret 9.Dec. 1921. Bogen befinder sig nu i Tyskland, hos den tyske instuktør Sebastian Hartmann.


Brev og dedikation

I "Det vilde Kor" har Hamsun skrevet en hilsen til Frøken Lisken Dahl. I bogen lå også et brev fra Hamsun til samme Frøken, hvor Hamsun har tilføjet: "Ja jeg svarer altid Nordlændinger. Og jeg er glad i dem alle." Man kan kun være enig med Hamsun her.

Bogen og brevet befinder sig nu i Hamsunsentret på Hamarøy


Brev

Her har Hamsun øjensynligt svaret på en af de utallige bønner om hjælp, som den (efter Nobelprisen) berømte forfatter blev overvældet med. Desværre: "Selv har jeg ikke mine Bøker" ! Brevet kan nu ses i Hamsunsalongen på Hurtigruteskibet "Midnatsol"


Brev

til Frøken Rasmussen i København med tak for bogen. Det vides ikke hvilken bog min navnesøster her har skaffet Hamsun.


Udkast til brev.

"Det er ganske unødig at skrive "udførlige" Breve og føre Forhandlinger om Saken mere...". Udkast til svar til Peter Emanuel Hansen skrevet på bagsiden af Hansens brev til Hamsun dateret Koppang, 21.juni 1910. P.E.Hansen var Hamsuns oversætter til russisk.


Brev til Tore

fra Arild, hvor Knut Hamsun beder sin ene søn skrive til sin anden søn om at skrive til Gyldendal, med kommentar fra mor Marie i marginen. Dateret 24.02.1948.


Brevkort

"Oplandske Café?" Brevkort til E.K.Frydenlund. Poststemplet 1889. Nysgerrigheden melder sig: Hvad skulle mon foregå på kafeen?
Originalen befinder sig nu hos Stiftelsen Frydenlund i Aurdal.


Postkort. 31 Decbr.1918.

En rigtig god måde at glæde en ven: Man beder Knut Hamsun signere et postkort, beholder det ikke selv men sender det til sin Hamsun beundrende bekendte.
Her skriver Hamsun endnu Nørholmen, hvad senere var absolut tabu. Gården hedder Nørholm!


Altid interessant at læse Knut og Maries små spørgsmål og kommentarer til hinanden når breve skal besvares. Her kommer flere eksempler:

Også korte udkast til svar blev skrevet på konvolutten af de modtagne breve.


Før hvert brev har Knut Hamsun altid skrevet udkast. Disse udkast blev så opbevaret som arkiv - det var jo før fotokopi-maskinernes tid. Her er udkast til 2 breve, det ene skrevet på bagsiden af den anden.


Her har Knut selv taget en afskrift af sit brev til advokat Nørregaard.


En meget flot og ærende hilsen på Hamsuns 70 års fødselsdag i 1929 fra det Preussiske Kunstakademi. På bagsiden af konvolutten har Hamsun skrevet en kort tak på norsk og Marie har skrevet oversættelsen til tysk.


Udkast til 2 breve. Det ene brev skrevet på en ledig bagside af et andet brev.


En kvittering på et "Politiken" abonnement med en kommentar til et brevudkast.


Visitkort

"August" med Hamsuns håndskrevne visitkort, jo det stemmer skam ! Hamsuns visitkort limet ind på første side, hvem har mon før været de lykkelige ejere? Fundet i et antikvariat i Oslo.


Visitkort

fundet i et antikvariat i København (9 x 11 cm).


Forfatteren, Hr.

En svada af dimensioner til Riksmålsselskabet, der havde vovet i 1923 at titulere Hamsun som forfatter.


Sommerbogpakke

På denne bestillingsseddel til en antikvarisk sommerbogpakke har Knut Hamsun angivet sin stilling som forfatter. Vi smiler og tænker på, at han senere anså titlen forfatter passende for en debutant og sin egen stilling som værende bonde!
Denne bestillingsseddel fandt jeg indlagt i min førsteudgave af Pan.


Ingen sag at bestille bøger,

når man får Gyldendal til at betale. Atter har jeg været heldig at finde en lidt usædvanlig Hamsun hilsen.


Adresseseddel:

Desværre melder historien intet om, hvad der var i pakken.


Konvolutter:

Jeg ejer flere konvolutter alle adr. til Tore Hamsun i årene fra 1935 - 49. En har en tegning bagpå, ligner det ikke Tore? - Hvem er mon kunstneren? En anden har bagpå Hamsuns segl men forbogstaverne K - H. Man genkender Hamsuns tømmerblyantskrift bag på brevet til Tore fra 1949 "Ja du forstaar vel at jeg skal ha alle Papierne tilbake!"


"Hr.Iversen, min Ven

med Tak og Hilsen", skriver Hamsun 30.11.1943 på et foto fra 1939 "als ich 80 Jahre war".
Olaf Iversen, tysk tegner og udgiver af tidsskriftet Simplisissimus besøgte Hamsun på Nørholm i 3 uger året efter. Han var bekendt af Ellinor Hamsun fra et tysklandsophold. (Fundet i min Marie Hamsun: Die Letzten Jahre mit Knut Hamsun (Under Gullregnen)).


"Lieber Knut

und Familie.." Hvordan er et brev dateret 15.1.47 fra Hamburg (Blankenese!) til en slagter i danske Vejle dog blevet sendt til forfatteren i norske Grimstad? Knut Hamsun har med blyant tilføjet nederst på siden: "Han burra faa Brevet tilbakesendt han har feilaktig sent det til meg."


For at se flere kuriositeter klik på følgende sider:

Hamsuns egen skrift Marie Hamsun Den øvrige Hamsun familie Kunst Diverse Det allernyeste


© Kirsten Hedvig Rasmussen www.hamsun.at