Knut Hamsuns fødselsdag, 4. august 2011 (Foto: Niels-Henrik Jensen www.koldingskriveren.dk )

Festlig fødselsdagsfejring i forsoningen tegn.

Knut Hamsuns fødselsdag den 4. august fejredes på festlig vis på Hamarøy, med kransenedlægning, fotoudstilling, kakebuffet og afsløring af en ny Hamsun byste af Nico Widerberg.

I år er det netop 50 år siden den første Hamsun-byste blev afsløret på Hamarøy. Bysten, som var en gave fra den græske billedhugger og Hamsun-beundrer Georg Themistokles Malteso, blev den 13. august 1961 afsløret af Lars Berg, forfatter og modstandsmand. At netop Lars Berg, som selv sat fængslet under krigen og som havde oplevet forfærdelige forhold, at han af alle støttede fejringen af forfatteren Knut Hamsun, er vel det største tegn på viljen til forsoning og ønsket om retsstatlige forhold. Det var derfor et scoop, at Hamarøy havde fået Lars Bergs søn, Einride Berg, til at holde fødselsdags- talen ved bysten i Hamsund.
Efter en varm velkomst af Bodil Børset, direktør for Hamsunsenteret, fortalte Einride Berg om sine og faderens rødder på Hamarøy og om sin far Lars Bergs store arbejde og indsats for kunsten og også for Knut Hamsuns minde. Dette på trods af at Lars Berg og Knut Hamsun havde været på hver sin side både under processen mod nobelpristageren Carl von Ossietzky og senere under hele krigen. Det blev en gribende afslutning, da Einride læste sin fars digt "Der står ei Rose", som Lars Berg skrev i 1943, mens han sad indespærret på Grini. Sidste vers lyder:
" Men alle tankar / kvart bryst som bankar / kvar hug, kvar trå / gjeld det ønske nå / at ho må makte sitt tunge kall".
Herefter nedlagde Einride en krans ved bystens fod og vi alle indprentede os i stilhed de kloge ord og mindedes.


Bodil Børset byder velkommen Einride Berg holder fødselsdagstalen ...og nedlægger en krans

Efter ceremonien vandrede vi alle over til barndomshjemmet, hvor en udstilling i fjøset viste fotos fra afsløringen af bysten i 1961. For mange lokale var det spændende at se om man kunne genkende venner eller familie fra dengang. Et besøg i barndomshjemmet blev der selvfølgelig også tid til.


Fotoudstilling i fjøset på barndomshjemmet

I Hamsunsenteret var der imedens dækket op til fødselsdags-kagebuffet, Du vil slet ikke læse om hvor godt alle kagerne smagte :-)

Da det netop var 50 året for afsløringen af bysten i Hamsund, var det nu et dobbelt scoop at man kunne afsløre en ny byste, som er en gave til Hamsunsenteret fra Kirsten Hedvig Rasmussen og kunstneren, Nico Widerberg. Og hvem kunne være bedre egnet til at afsløre bysten end Hamarøys populære ordfører, Rolf Steffensen. Få kan som Rolf lige sige det helt rigtige, uden at bruge store ord får han fortalt hvorfor vi nu lige står her og hvorfor vi må forholde os til Knut Hamsun som et helt menneske, en genial digter men også et menneske som kunne tage fejl som vi alle kan tage fejl og hvorfor vi må følge Lars Bergs eksempel og vove mere demokrati, mere åbenhed, mere kærlighed.

Både Rolf Steffensen og Bodil Børset takkede ikke blot giverne af bysten, men også indehaverne af Hamarøy galleri, Siv Reidun Sandnes og Brit Brattbakk, både fordi det lykkedes de to at få Nico Widerberg til Hamarøy og fordi de uegennyttigt lod Nico Widerbergs byste udgå af deres galleri for at den kunne komme til Hamsunsenteret.


Bodil Børset byder velkommen Rolf Steffensen afslører bysten Fuldt hus i Hamsunsenterets foyer

Herefter var der i Hamsunsenterets kultursal en samtale mellem Einride Berg og nyansat litteraturformidler ved Hamsunsenteret, Andreas Lødemel om Lars Bergs forfatterskab og forholdet til Knut Hamsun. Einride fortalte levende og humoristisk ikke bare om sin fars forfatterskab men især om hans engagement for kunst og samfund. Lars Berg har ikke "bare" skrevet en række romaner om blandt andet undertrykkelse, seksualitet og tyranni og om menneskets frigørelse fra overtro og udnyttelse, han har også arbejdet for andres ret til at udtrykke sig. Han huskes som en af initiativtagerne til teatret i Tromsø. Det var vigtigt for ham "at bygge landet". Selv efter at have været i hænderne på Rinnan banden og efter flere års fængsel på Grini med udsigt til deportation til tysk koncentrationslejr beholdt Lars Berg troen på civilisationen og derfor er det nok til eftertanke i vore tider at kæmpe for Lars Bergs vigtigste idealer: Folkestyre, retsstatlighed og ytringsfrihed.


Andreas Lødemel (tv) og Einride Berg (th) i samtale

Og for de som havde brug for lidt motion efter kagebuffeten eller som stadig havde plads til flere oplevelser var der arrangeret "æven-tur", Hamarøys kendte og elskede kombination af vandring, kunst og litteratur, denne gang med tema omkring havstrømmen Glimma og Hamsuns inspirationskilder her. For turen stod Andreas Lødemel og skuespilleren Eirin Edvardsen. Her måtte jeg dog stå af og bare nyde Hamsunsenteret.

Som det ses blev det en rigtig hyggelig, højtidelig og spændende fødselsdagsfejring, selv om alle var meget berørte af attentaterne kort forinden på Utøya og Oslo, som bragte sorg til mange venner eller bekendte .


© Kirsten Hedvig Rasmussen www.hamsun.at