En kort Knut Hamsun biografi:

1859 Knut blev født 4.august i Gudbrandsdalen som søn af Peder Pedersen (1825-1907) og Tora Pedersen født Olsen (1830-1919), døbes i Garmo kirke.
1862 Flytter med sin familie til Hamsund på Hamarøy i Nordnorge.
1868-1873 Bor i flere perioder hos onklen Hans Olsen og dennes husbestyrerinde. Knuts søster Sophia Marie (født 1864) bor fra helt lille permanent hos onkelen.
1873-1874 Knut slutter i skolen. Rejser til Lom og konfirmeres i Lom kirke 4.oktober. - Arbejder som medhjælper i sin gudfars, Torsten Hesthagens butik. Rejser tilbage til Hamarøy og får stilling som handelsbetjent hos storkøbmand Walsøe på Tranøy.
1875 Omrejsende kramkar i Nord-Norge.
1876 Skomagerlærling i Bodø.
1877 Hamsuns  første bog "Den Gaadefulde" bliver udgivet i Tromsø    M. Urdals forlag og trykt hos G.Kjeldseths bogtrykkeri. Bliver lensmandsbetjent i Bø, Vesterålen. Læser Bjørnsons bondefortællinger. Slutter som lensmandsbetjent og bliver kredsskolelærer i Bø.
1878 "Et gjensyn" og "Bjørger" udkommer.
1879 Knut Pedersen forlader Bø, Vesterålen. Får hjælp af K. Zahl på Kjerringøy og rejser til Hardanger for at blive digter. Rejser om efteråret til forlæggeren Frederik Hegel i København med bondefortællingen "Frida", men manuskriptet bliver afvist.- Besøger i december Bjørnson på Aulestad.- Slår sig ned i Kristiania, Tomtegaten 11, hvor han lider nød hele vinteren.
1880-1881 Hamsun får ansættelse som vejarbejder på Toten.- Læser Strindberg og de franske naturalister. Holder litterært foredrag på Gjøvik.
1882-1883 Rejser i januar til USA. Arbejder et år som handelsbetjent i Elroy og som landarbejder på en farm i North Dakota.
1884-1885 Får arbejde som sekretær hos Kristofer Janson i Minneapolis.- Træffer Mark Twain.- Læser Nietzsche og al tilgængelig moderne litteratur.- Om høsten bliver han syg og rejser hjem til Norge.- Rejser om efteråret 1884 til Auerdal i Valdres for at komme til kræfter.- Offentligør mindre ting. - Efter at have eksperimenteret med sit efternavn gennem flere år, bruger han nu navnet Hamsun.
1886 Hamsun rejser om vinteren til Kristiania. Lider nød igen. Møder Arne Garborg, som ikke opmuntrer ham. Rejser om sommeren på foredragsturne.- Rejser i august tilbage til USA.
1887 Er et par måneder sporvognskonduktør i Chicago, arbejder på en farm og er journalist og foredragsholder i Minneapolis.
1888 Forlader om sommeren USA og slår sig ned i København. Træffer Erik og Amalie Skram og brødrene Brandes.- November: De første kapitler af "Sult" trykkes anonymt i tidsskriftet "Ny jord" i  København.
1889 Januar: Foredrag i Studentersamfundet i København om Amerikas åndsliv.- Rejser til Valdres og Kristiania. udgiver "Fra det moderne Amerikas Aandsliv" og "Lars Oftedal " - Arbejder med "Sult".
1890 Atter i København. "Sult" udkommer som bog under fuld navn.- Rejser til Lillesand. Skriver herfra novellen "Smaabyliv" og programartiklen "Fra det ubeviste sjeleliv".
1891 Januar-november foredragsturne til forskellige norske byer.- "Sult" udkommer på tysk hos S. Fischer, Berlin. Bor i Sarpsborg og Kristiansund.
1892 Forlader Kristiansund.- Rejser til København. Om efteråret udkommer "Mysterier" - Bor forskellige steder.
1893 Om foråret udkommer "Redaktør Lynge". - Rejser til Paris.- Om efteråret udkommer "Ny Jord".
1894 Møder Strindberg i Paris. - Rejser om sommeren til Kristiansand. "Pan" udkommer om efteråret- Tilbage til Paris. Træffer Verlaine, Gauguin, Herman Bang, Johan Bojer, Albert Langen.
1895 Skuespillet "Ved rikets port" udkommer.- Rejser om sommeren til Faaberg, Kristiania og Ljan, arbejder med skuespillet "Livets spil".
1896 Træffer Edvard Munch, som laver en radering af ham.- Rejser til München og er en tid gæst hos sin tyske forlægger Albert Langen. Træffer Bjørnson.-Om sommeren til Norge. Skriver noveller for Simplicissimus. Bor i Auerdal hos Frydenlund og andre steder i Valdres.- Om efteråret til Kristiania.- 28 oktober uropføres "Ved rigets port" på Christiania Theater.- 4 december uropførelse "Livets spil" på Christiania Theater.
1897 Bor for det meste i Frøken Hammers pensjonat på Ljan.- 30 januar foredrag "Om overvurdering av diktere og diktning" - Møder Bergljot Goepfert, født Bech.- Novellesamlingen "Siesta" udkommer.
1898 Hamsun gifter sig 13 maj med Bergljot.- De slår sig ned i Auerdal.- Uropførelse af "Aftenrøde" 10. oktober på Christiania Theater.- "Victoria" udkommer.- Hamsun og frue rejser til Helsingfors.
1899 Træffer Albert Engstrøm og Jean Sibelius.- Maj foredrag i Universitetets aula i Helsingfors om "Digterliv"- Efteråret: Rejse til Russland, Kaukasus, Tyrkia.
1900 Opholder sig i København.- April: Rejse til Hamarøy, hvor han arbejder med "Munken Vendt".- Om efteråret tilbage til København.
1901 Ophold i Kristiania og København. Arbejder med stoffet fra rejsen i Orienten.
1902 Datteren Victoria bliver født.- "Munken Vendt" udkommer.- Hamsun skriver hyldningsdigt til Bjørnson.
1903 Hamsun udgiver "I Æventyrland" , "Kratskog" og "Dronning Tamara".- Han modelleres af Gustav Vigeland.
1904 Digtsamlingen "Det vilde kor" udkommer.- Artikler i Forposten.- "Sværmere" udkommer.- Hamsun får Houens legat. Ophold i Kristiania, Drøbak og København.- Træffer Johannes V. Jensen. Urpremiere på "Dronning Tamara" 15 januar på Nationalteatret i Kristiania.
1905 Bygger hus og bosætter sig i Drøbak.- Deltager i Unionskampen med artikler og digt.- Udgir novellesamlingen "Stridende liv".
1906 Ægteskabet opløses.- Hamsun bor på pensionatet "Utsikten" på Nordstrand. Arbejder med de første "vandrerbøker". "Under høststjærnen" udkommer.
1907 Hamsuns far dør 17 marts.- Foredrag "Ærer de unge"- Sommeren: Ophold på Kongsberg.
1908 April: Han møder Marie Andersen.- "Benoni" udkommer.- Sommeren: Ophold på Kongsberg.- 17 juni tale i Kristiania på Wergelands 100-årsdag.- Om efteråret udkommer "Rosa".
1909 Hamsun gifter sig 25 juni med Marie Andersen. De rejser til Sollien.- Om efteråret udkommer "En vandrer spiller med Sordin".
1910 Januar: Artikel i Morgenbladet: "Teologen i Æventyrland". - 26 april Bjørnson dør. Hamsun skriver dødsdigt.- Flytter til Elverum og Koppang.- Artikler i Verdens gang. "Landets sprog" og "Et ord til os".- Skuespillet "Livet ivold" uropført på Nationaltheatret, Kristiania, 16 november.
1911 Bosætter sig på Hamarøy som digter og bonde.
1912 Sønnen Tore bliver født den 6 marts.- Om efteråret udkommer "Den siste glæde".
1913 Bor afvekslende hjemme og i Bodø.- Om efteråret udkommer "Børn av tiden".
1914 Sønnen Arild bliver født 3 maj.- Hamsun opholder sig afvekslende hjemme og i Bardu.- August: Første verdenskrig bryder ud og Hamsun tager parti for Tyskland. Pressefejde med Professor Collin og W. Archer.
1915 16 januar artiklen "Barnet" i Morgenbladet.- Hamsun sidder i Harstad og arbeider på "Segelfoss by", som udkommer samme år.- Datteren Ellinor bliver født 23 oktober.
1916 Flytter fra sted til sted i Nordland for at få ro til arbejdet med "Markens grøde". Bor det meste af tiden på Kråkmo.
1917 Foråret: Sælger "Skogheim" på Hamarøy og flytter til Larvik, Jegersborggatan 10.- Datteren Cecilia bliver født 13 maj.- Essay i Aftenposten 12 juli "Nabobyen".- Om efteråret udkommer "Markens grøde".
1918 Stadig på rejse for å finde en gård på landet.- Udgiver som brochure "Sproget i fare" - Om efteråret flytter familien Hamsun til Nørholm.
1919 Hamsuns mor dør 6 januar.- Hamsun er nu bonde på Nørholm.
1920 Foråret: Arbejder for det meste i Arendal.- Om efteråret udkommer "Konerne ved vandposten".- 10 december modtager Hamsun Nobelprisen i Stockholm.
1921 Ombygning af Nørholm.- Arbejder i Arendal. "Dikte" udkommer.
1922 Digterstuen på Nørholm bygges.- Arbejder i Arendal og på Nørholm.
1923 Om efteråret udkommer "Siste kapitel".
1924-1925 Hamsun arbejder i digterstuen og i Lillesand. En vanskelig tid, intet vil lykkes.
1926 Bor på Victoria hotel i Oslo og konsulterer nervelæge Strømme fra januar til juli.- Sommeren: Tilbage til Nørholm hvor han skriver første del av "Landstrykere" - Om vinteren flytter han med familien til Bygdø, Museumsveien 5.
1927 Flytter om foråret tilbage til Nørholm.- Om efteråret udkommer "Landstrykere".
1928 Arbejder i digterstuen og i Lillesand.- I Aftenposten 12 december trykkes artiklen "Festina lente".
1929 Verden hylder ham på hans 70 års dag 4 august.
1930 Vinteren tilbringes i Aurdal, tilbage til Nørholm om foråret.- Om efteråret bliver han syg. Opereres på sygehuset i Arendal.- "August" udkommer.
1931 Lang rekonvalescens. I januar rejser han et par uger til den franske riviera og til Aurdal om sommeren. Han prøver at arbejde.
1932 Stadig rekonvalescent, men arbejder i digterstuen og Egersund.
1933 Om efteråret udkommer "Men livet lever".
1934 I april igen et besøg i Frankrig. Sommeren i Lillesand og på Nørholm.- Afslår Goethe-prisen på 10.000 Mark, men tager med tak imod Goethe-medaljen.
1935 Arbejder i Oslo og på Nørholm.- Artikel i Aftenposten 22 november "Ossietzky".
1936 Om sommeren udkommer "Ringen Sluttet"
1937 Går udelukkende ind for landbruget på Nørholm, tiltagende døvhed.
1938 Mars - Juni: Ophold i Dubrovnik, Jugoslavien. Prøver at skrive en fortsættelse af "Ringen sluttet", men opgiver.
1939 Hamsun fylder 80 år den 4 august, og verden hylder ham igen.- September: Den anden verdenskrig bryder ud og Hamsuns sympati er atter på Tysklands side.
1940 9 april, tyske tropper besætter Norge. Hamsun kommer i modsætningsforhold til sine landsmænd.
1941-1942 Lever stille på Nørholm. Tyskvenlige artikler. Foretager aktioner for nødstedte landsmænd i fangenskab.
1943 Stormende møde med Hitler i Berchtesgaden, hvor Hamsun klager over Terboven , den tyske Reichskommisar i Norge.
1944 Lever stille og tilbagetrukket på Nørholm. Prøver ved henvendelser at hindre udførelse af dødsdomme afsagt over nordmænd.
1945 8 maj: Samtlige tyske stridskræfter i Norge kapitulerer.- 26 maj: Hamsun og frue under husarrest på Nørholm.- 14 juni: Hamsun interneres på sygehuset i Grimstad.- 23 juni: Hos forhørsdommeren i Grimstad.- Notater til "Paa gjengrodde stier" - 2 september: Overflyttes til gamlehjemmet i Landvik.- 22 september: Igen hos forhørsdommeren i Grimstad.- 15 oktober: Overføres til Psykiatrisk klinik, Oslo.
1946 11 februar: Udskrives fra Psykiatrisk klinik og overføres til Landvik gamlehjem. Stærkt svækket efter behandlingen på klinikken, men prøver at arbejde.- Sagen mod ham udsættes flere gange.
1947 16 december: Hamsun kommer for byretten i Grimstad. Han bliver dømt til at betale en erstatning på 425.000 kroner (rettens formand, konst. Sorenskriver Eide dissenterede, idet han frifandt Hamsun) Efter dommen vender Hamsun tilbage til Nørholm.
1948 Hamsun skriver  "Paa gjengrodde stier" færdig, og den udkommer året efter.- St.Hans: Højesteret nedsætter erstatningen til 325.000 kroner og Hamsun nedlægger sin pen.
1949-1951 Lever stille og tilbagetrukket på Nørholm.- Syn og hørelse svigter.
1952 19 februar: Knut Hamsun dør i sit soveværelse på Nørholm. Han er begravet på Nørholm.

© Kirsten Hedvig Rasmussen www.hamsun.at